Geslaagden

gekozen

Johannes Veenstra Hallum
Nena Huizinga Hallum
Christiaan Vlasman Hallum
Marije de Boer Stiens
Sietske Hoekstra Reitsum
Gerk Vellema Hallum
Herre de Jager Hallum
Marije Verbeek Blija
Gabe van der Zwaag Stiens
Danielle van der Meulen Ferwerd
Abe Reitsma
Jannum
Manon Herder
Stiens
Oane Dijkstra
Hallum
Ellen Klaassen
Leeuwarden
Pieter Feenstra
Hallum
Rinske de Vries
Hallum
Durk de Vries
Hallum
Erwin Fokkema
Hallum
Anton Wiersma
Hallum
Rixt Hellema
Hallum
Fenna de Vries
Stiens
Jan Sietse Prins
Hallum
Wietske Streekstra
Ternaard
Femke Riezebos
Beetgum
Eddie van der Werk
Hallum
Sanne van Amerongen
Stiens
Haye Pieter Elgersma
Wanswerd
Nienke Buwalda
Hallum
Femke Greydanus
Marrum
Remco Touber
Hallum
Reinder Sinnema
Hijum
Jurjen Marra
Dronrijp
Marleen Merkus
Hallum
Hilda Krol
Hallum
Iris Westra
Tergracht
Ashley Spaanstra
Stiens
Margje Hoogland
Hallum
Geart Jeen de Swart
Hallum
Manon Hofman
Britsum
Bregt Elgersma
Wanswert
Leon Koolhof
Hallum
Marcel de Wit
Hallum
Amarens Jansma
Stiens
Hester Kooistra
Warstiens
Jurjen Spoelstra
Hallum
Margje Pijpker
Hallum
Albert Vlietstra
Hallum
Anne Dirk Loonstra
Britsum
Eise Mintje de Vries
Hallum
Eljanne Kooistra
Hallum
Najade Blaauw
Hallum
Nienke Hoogland
Hallum
Hylco Dijkstra
Hallum
Warner de Vries
Hallum
Rintje Bosch
Hallum
Jelmer Grasman
Hallum
Annalysa Schrage
Hallum
Evelyn Vlasman
Hallum
Ytsje Deelstra
Reitsum
Yvonne Nicolai
Stiens
Pieter Buwalda
Hallum
Mindert Andries Kamstra
Hallum
Gabe de Vries
Hallum
Marten Joustra
Stiens
Margriet de Vries
Marrum
Jan Swart
Hallum
Welmoed Meindertsma
Hallum
Ravenna Seepma
Hallum
Vincent Stegenga
Stiens
Selwin de Vries
Stiens
Marcel Wiersma
Hallum
Bjorn Dijkstra
Hallum
Carla van Zeijl
Berlikum
Tjerkje Miedema
Hallum
Nynke Janne Borsje
Hallum
Anneke Wiersma
Hallum
Petra Krol
Hallum
Femke Rijpstra
Hallum
Janna Andringa
Hallum
Frederica Bakker
Hallum
Mebius Plantinga
St Jacobiparochie
Jacob Hoekstra
Wanswert
Bouke de Blecourt
Beetgum
Niels Idsinga
Leeuwarden
Karin
Leeuwarden
Gerda Koster
Hallum
Kiri
Leeuwarden
Diederik Evers
Hallum
Lies
Leeuwarden
Paul
Leeuwarden
Anton van Kleef
Hallum
Louise van Zeijl
Berlikum
Wietse Bremer
Hallum
Christiaan
Leeuwarden
Sietse van der Meer
Hallum
Michel Aalders
Hallum
Tabe
Leeuwarden
Richt Faber
Oosterwierum
Casper Kruisinga
Nes(Ameland)
Hendrik
Grou
Jeroen Wiersma
Ferwert
Roelof Teitsma
Ferwert
Johan de Ruiter
Ferwert
Hilje
Leeuwarden
Harmen Jan
Leeuwarden
Aletta van der Velde
Ginnum
Willem Miedema
Hallum
Izaak
Leeuwarden
Janneke Spoelstra
Hallum
Sebastiaan
Leeuwarden
Trijntje de Vries
Hallum
Marchel
Leeuwarden
Anna Lotterman
Stiens
Pieter Dijkstra
Hallum
Maaike Deelstra
Reitsum
Sabrina
Leeuwarden
Walter Nuiten
Grou
Jantina Koster
Hallum
Jasmine
Leeuwarden
Samier
Leeuwarden
Bauke Regnerus
Hallum
Marrit de Vries
Hallum
Maarten Witte
Hallum
Jeroen
Leeuwarden
Jelmer van der Bij
Sint Annaparochie
Ludo de Vries
Hallum
Ewoud de Roos
Hallum
Jander
Marsum
Erwin Hoekstra
Hallum
Robert
Leeuwarden
Sietse Monsma
Marrum
Klaske
Leeuwarden
Jelmer Westerhof
Grou
Martijn
Leeuwarden
Niels Sijbesma
Hallum
Anna
Leeuwarden
Raymond
Vlieland
Sabrina
Leeuwarden
Rik Dansen
Hallum
Tineke Donga
Hallum
Aloy
Leeuwarden
Eric
Leeuwarden
Niels
Weidum
Jelmer Hoekstra
Hallum
Anne
Leeuwarden
Nynke
Leeuwarden
Peter Wijbenga
Harlingen
Peter Ferwerda
Minnertsga
Dieuwke Hellema
Hallum
Onno
Leeuwarden
Marian
Leeuwarden
Anke de Roos
Hallum
Yvonne Brander
Hallum
Karen Janson
Hallum
Anneke Kleefstra
Hallum
Reinout Stegenga
Stiens
Bahar
Leeuwarden
Femmy
Leeuwarden
Femke
Vlieland
Daphne Lamboo
Hallum
Sieger de Vries
Hallum
Lieuwe Miedema
Leeuwarden
Jordy Idsinga
Leeuwarden
Jelke van der Velde
Ginnum
Martin Terpstra
Hallum
Edwin Hoekstra
Hallum
Renske de Vries
Hallum
Eise Jan de Vries
Hallum
Detsje Boonstra
Hallum
Cesar Noppert
Hallum
Auke Attema
Reitsum
Matthijs Nicolai
Stiens
Hendrika Stielstra
Hijum
Maria Bolhuis
Hallum
Sybrich Hellema
Hallum
Wybe Stelwagen
Hallum
Lennart Adema
Hallum
Sandra de Vries
Stiens
Anke Ponne
Hallum
Jeannet Post
Hallum
Jan Hielke Kamstra
Hallum
Sierd van der Bij
Birdaard
Anton Woudwijk
Hallum
Jan Slager
Hallum
Jelmer Dijkstra
Marrum
Ike Wiersma
Stiens
Niels Spoelstra
Hallum
Henk de Jong
Grou
Justin Rauwerda
Hallum
Wietse Kooistra
Warstiens
Richard Terpstra
Hallum
Gysbert van der Bij
Sint Annaparochie
Aline van der Meulen
Hijum
Redmer de Vries
Hallum
Johannes Vlietstra
Hallum
Gerbrand Smits
Oude Bildzijl
Lourens Wagenaar
Hallum
Douwe Sjirk Zijlstra
Wanswert
Rick Louwerens
Hallum
Marc Vennaille
Hallum
Remco Halbersma
Hallum
Jildert van der Wal
Hallum
Maaike Nynke Hellema
Hallum
Sabine Paulussen
Hallum
David Hertog
Oudebildzijl
Dennis de Jong
Hallum
Jacoba Weima
Hallum
Jolanda Weima
Hallum
Ilse van der Meer
Hallum
Andries Aardema
Hitzum
Hanne Kramer
Hitzum
Karim Quintich
Hallum
Bastian Tim Kooistra
Hallum
Jantine de Vries
Hallum
Daniek den Belder
Hallum
Annemieke Wieringa
Hallum
Marieke Wever
Harlingen
Sybrich van der Weg
Hogebeintum
Jan Douwe van der Meer
Hallum
Bram de Groot
Grou
Jacqueline van Dijk
Marrum
Femke Minnema
Hallum
Anne Minke Tolsma
Hallum
Christiaan Tol
Britsum
Marcella van Dijk
Hallum
Ken Cijsouw
Hallum
Roderick Slof
Goutum
Edwin Dammers
Leeuwarden
Jildou Visser
Harlingen
Robert Terpstra
Hallum
Robin van der Meer
Hallum
Jacob Ponne
Hallum
Jantine Postma
Hallum
Riemke Spoelstra
Hallum
Johannes Vlietstra
Marrum
Reinder Jansma
Stiens
Eelke Rijpstra
Hallum
Felker Seepma
Hallum
Sietse Algra
Hallum
Hillie Algra
Hallum
Ruben de Vries
Hallum
Kevin Dijkstra
Hallum
Simon Terpstra
Hallum
Erwin Terpstra
Hallum
Jan Paulus vd Meulen
Hallum
Mike Rosendaal
Leeuwarden
Nynke Algra
Hallum
Sven Janson
Hallum
Marijke Molenaar
Stiens
Alex Monsma
Leeuwarden
Bernd Monsma
Leeuwarden
Karin van der Werk
Hallum
Yorick Rauwerda
Hallum
Matgosia Bijlhouwer
Leeuwarden
Lodewijk Loor
Ferwert
Rink Pijpker
Hallum
Isaak Noppert
Hallum
Jornt Elzinga
Hallum
Wodian vd Zee
Stiens
Nynke Kleefstra
Hallum
Iris vd Zee
Stiens
Martijn Brouwer
Blije
Willem Nieuwhof
Hallum
Jolanda Wijma
Hallum
Janneke Borger
Hallum
Judith Nuiten
Grou
Jantje Winkel
Marrum
Moniek Aarts
Hallum
Lea Kuiphof
Hallum
Fokelien Vlietstra
Hallum
Jildou Smits
Oude Bildtzijl
Bert vd Wal
Hallum
Martine de Jong
Stiens
Bernd Everts
Hallum
Anna Stelwagen
Hallum
Gerrit Pijpker
Hallum
Dorien Greeve
Leeuwarden
Marieke vd Leest
Ferwert
Elise Zwart
Oude Bildtzijl
Katinka Buts
Hallum
Anton Bronkema
Ferwert
Aukje Bronkema
Ferwert
Maaike Hoekstra
Reitsum
Daniel vd Veen
Leeuwarden
Margriet de Groot
Oude Leije
Andries Veenstra Hallum
Wietse Touber
Hallum
Amarins Meindertsma
Hallum
Berdou Postma
Hallum
Peter Ferwerda
Minnertsga
Willem Koopal
Leeuwarden
Reinder Kooistra
Warstiens
Esther Halbesma
Hallum
Tjitske Bronkema
Marrum
Tjitze van der Velde
Ginnum
Daniëlle Lamboo
Hallum
Richard de Vries
Stiens
Ida Greijdanus
Marrum
Mirjam Ferwerda
Minnertsga
Wendy van Steinvoorn
Stiens
Wietske van Dijk
St. Annaparochie
Nico Dekinga
Leeuwarden
Rowina Kooistra
Leeuwarden
Martine den Hollander
Goutum
Annika Woudwijk
Oude Bildtzijl
Bianca Brander
Hallum
Tony Eigenhuijsen
Leeuwarden
Nynke Alie Kamstra
Hallum
Theunis Visser
Leeuwarden
Bram Wijbenga
Harlingen
Wietske Vriesinga
Leeuwarden
Tjalling Idsinga
Leeuwarden
Alies Fürmann
Leeuwarden
Sonja Ouwerkerk
Leeuwarden
Siena Tiekstra
Leeuwarden
Auke Attema
Reitsum

Geslaagden B+E

Herman Stegenga
Leeuwarden
Gerben
Franeker
Jelle
Vlieland
Rene
Leeuwarden
Klaske
Rijptsjerk
Athur
Leeuwarden
Jeltje
Franeker
Simon
Damwoude
Sybren
Leeuwarden
Klaas
Dokkum
Anna
Leeuwarden
Douwe
Dokkum
Eelco
Leeuwarden
Buize
Leeuwarden
Sjoerd Duinstra
Hallum
Berend Dijkstra
Hallum
Henk van Sinderen
Hallum
Richard Terpstra
Hallum
Lennart Adema
Hallum
Klaas Veensma
Stiens
Wietse Kooistra
Warstiens
Edwin Hoekstra
Hallum
Houkje Hamstra
Ferwert
Lourens Wagenaar
Hallum
Ebele Schoorstra
Ternaard
Harry Jan Veenstra
Blija
Willem Bijma
Hijum
Lieuwe Vroom
Ferwert
Reinier van der Veen
Noordhorn
Richard Glasbergen
Franeker
Elizabeth Homsma
Leeuwarden
Ids Wiersma
Hallum
Kevin Venema
Holwerd
Personeel Jachtbouw Knobbe
Lemmer
Allard Tijseling
Hallum
Durk Hijma
Hijum
Klaas Pieter Osinga
Hallum
Harrie Jan Feenstra
Ferwert
Hille Oppedyk
Hallum
Bauke Regnerus
Hallum
Cesar Noppert
Hallum
Simon Terpstra
Hallum
Hanneke Hitman
Hijum
Raymond Bouma
Vlieland
Cor Riemersma
Hallum
Sjoerd Hulder
Hallum
Linda Nutma
Hallum
Iris Klement
Marrum
Rinse Wip Timmerbedrijf
Hallum
Autorijschool Eric van der Veen, de rijschool met een hoog slagingspercentage en de juiste kwaliteit.

En wenst hen allen veel veilige kilometers toe!

Eric van der Veen, cbr, Itheorie, rijschool, faalangst, faalangstexamen, ris, ttt, verkeersveiligheid, infrastructuur en milieu, maximumsnelheid, verkeersbord, alcohol, verkeer, onlinetheorie, online-theorie, rijsimulator, autorijles, infrastructuur, slagingspercentage, rijles, lesauto, rijinstructeur, leerling, theorie-examen, theorie-opleiding, opleiding, begeleid rijden, prettig, plezier, praktijkexamen, ford kuga, navigatiesysteem, tomtom, verkeersregels, verkeerstekens, praktijk, verkeerskennis, politie, verkeersboete, zebrapad, examenlocatie, examinator, praktijkbegeleiding, automobilist, facebook, Twitter, Hyves, herexamen, rijexamen, auto, rijschool, autorijschool, verkeersschool, Vec-drachten, verkeerschool, verkeerscentrum, verkeer, leeuwarden, friesland, hurdegarijp, stiens, dokkum, franeker, cbr, opleiding, opleidingen, lessen, les, theorie, theorieles, goedkoop, rijbewijs, theoriecertificaat, ris, vec, aanhanger, e achter b, rijbewijs, categorie B, categorie BE, rijlessen, rijles, autorijles, praktijk, stappen, spoedopleiding, aanhangwagen, opfriscursus, rijexamen, autorijlessen, theorieboeken, risopleiding, studenten, slipcursus, vragen, defensief rijden, verkeer, aanhangwagenrijbewijs, aanhanger, aanhangerrijbewijs, goedkoop rijbewijs, goedkoop rijles, spoedopleiding, spoedcursus, CBR Examen, theorie-examen, Achlum, Allingawier, Anjum, Eanjum, Arum, Ballum, Bartlehiem, Beetgum, Bitgum, Beetgumermolen, Bitgummole, Bergum, Burgum, Berlikum, Berltsum, Birdaard, Burdaard, Blija, Blije, Boelenslaan, Boelensloane, Boer, Boksum, Bolsward, Boalsert, Boornbergum, Boarnburgum, Bornwird, Boarnwert, Bozum, Boazum, Brantgum, Britsum, Britswerd, Britswert, Broeksterwoude, Broeksterwâld, Buitenpost, Bûtenpost, Buren, Burgwerd, Burchwert, Burum, Cornjum, Koarnjum, Damwoude, Damwâld, Deersum, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Doanjum, Drachten, Driesum, Driezum, Drogeham, Droegeham, Dronrijp, Dronryp, Ee, Ie, Eernewoude, Earnewâld, Eestrum, Jistrum, Engelum, Ingelum, Ferwerd, Ferwert, Finkum, Feinsum, Garijp, Garyp, Genum, Ginnum, Giekerk, Gytsjerk, Goutum, Grouw, Grou, Hallum, Hantum, Hardegarijp, Hurdegaryp, Harlingen, Harns, Hempens, Himpens, Hijlaard, Hilaard, Hijum, Hogebeintum, Hegebeintum, Hollum, Holwerd, Holwert, Janum, Jannum, Jellum, Jelsum, Kollum, Leeuwarden, Ljouwert, Lekkum, Mantgum, Marrum, Marssum, Menaldum, Menaam, Metslawier, Mitselwier, Minnertsga, Minnertsgea, Munein, Molenend, Nes, Nieuwebildtdijk, Nij Altoenae, Noardburgum, Noordbergum, Oensjerk, Oenkerk, Oosternijkerk, Easternijtsjerk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oude Biltzijl, Ouwe-Syl, Oude Leye, Oude Leije, Aldeleie, Paesens, Peazens, Quatrebras, Raard, Raerd, Reduzum, Reitsum, Rijptsjerk, Rijperkerk, Rinsumageest, Rinsumageast, Roodkerk, Readtsjerk, Sint Annaparochie, Sint-Anne, Sint Jacobiparochie, Sint-Jabik,Sneek,Snits, Stiens, Swichum, Teerns, Tearns. Tergracht, Tergrêft, Terherne, Ternaard, Tytsjerk, Tietjerk, Tzummarum, Tsjummearum, Veenwouden, Feanwâlden, Vrouwenparochie, Froubuurt, Wânswert, Warten, Wartena, Weidum, Warga, Wergea, Westhoek, Wirdum, Wurdum, Wyns, Wijns, Wytgaard, Zwaagwesteinde, De Westerein, Zwarte Haan, Ameland, It Amelân, Het Bildt, It Bilt, Bolsward, Boalsert, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dantumadiel, Dongeradeel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Frjentsjerteradiel, Harlingen, Harns, Leeuwarden, Ljouwert, Leeuwarderadeel, Ljouwerteradiel, Menaldumadeel, Menameradiel, Sneek, Snits, Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel