Autorijschool in Beetgumermolen

Welkom bij autorijschool Eric van der Veen, DE rijschool voor Beetgumermolen en de rest van Friesland.

Ervaar zelf hoe het is om te rijden bij een instructeur die veel ervaring heeft en op een goede en vooral leuke en efficiënte wijze les geeft, zodat jij op de meest plezierige manier vlot aan je rijbewijs komt.

Wat ik jou bied is de juiste ervaring en kwaliteit voor een eerlijke prijs. Ik heb ervoor gekozen om via de meest moderne lesmethode te werken. Gestart in 2001 en in 2003 ben ik als 1 van de eerste rijscholen van Friesland door het CBR, RIS (rijopleiding in stappen) gecertificeerd als RIS-instructeur.

Geslaagden in Beetgumermolen.

Mijn werkgebied is Hallum, Marrum, Ferwert, Blija, Wanswerd, Burdaard, Hijum, Finkum, Stiens, Oude Bildtzijl, Oude Leije, Sint Annaparochie, Britsum, Cornjum, Jelsum, Beetgum, Beetgumermolen, Berlikum, Leeuwarden en de rest van Friesland.

Starten en eindigen met de lessen doe ik meestal bij het busstation in Leeuwarden zodat jij zoveel mogelijk tijd doorbrengt in het examengebied.

De rijschool verstrekt informatie over geslaagde leerlingen uit Beetgumermolen, slagingspercentage, nieuws en alle andere bijzonderheden via Facebook en Twitter. Word Twittervolger of like de Facebookpagina om ook in Beetgumermolen op de hoogte te blijven.

De Rijopleiding in Stappen is de lesmethode die wordt toegepast tijdens de praktijklessen.      

De Rijopleiding in Stappen is bij autorijschool Eric van der Veen Hallum, Stiens, Leeuwarden een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereidt op deelname aan het verkeer.

Bij de Rijopleiding in Stappen ga je steeds een stap verder als je de vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht. De laatste stap is dat je iets geheel zelfstandig en in steeds wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je op deze manier 39 ‘gebruiksaanwijzingen’ (scripts), verdeeld over vier modules.

Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste twee modules worden je kennis en vaardigheden getoetst. Je rij-instructeur van je eigen vertrouwde rijschool neemt deze toetsen af.

In de derde toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde.

De vierde en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat je je thuis op je rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend maar is voor jou altijd een tijdsvoordeel in de lesauto, immers wat jezelf leert hoef ik niet meer uit te leggen.

De voordelen op een rijtje

 • Fors hoger slagingspercentage.
 • Hoge kwaliteit van de rijopleiding.
 • Stap-voor-stap aanpak.
 • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer.
 • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart.

 

De auto

De praktijklessen volg je in een Ford Kuga 2.0 TDCI AWD met handige opties zoals:

 • Perfecte stoelverstelling voor zowel kleine als grote leerlingen en een goed overzicht door de hoogte van de auto.
 • Cruisecontrol voor zuiniger rijden.
 • Boordcomputer welke het brandstofverbruik, temperatuur enz. aangeeft.
 • Climatronic/airco zodat je scherp blijft bij tropische temperaturen.
 • Winterbanden voor de veiligheid in de wintermaanden.
 • DVD navigatiesysteem met achteruitrijcamera (navigatie is verplicht bij het CBR praktijkexamen).
 • Parkeersensoren zowel voor als achter.
 • In jouw lesauto wordt niet gerookt.

 

2todrive

Vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen Door 2toDrive kun jij nu al vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen. Vanaf je 17e mag je het praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs B. Tot je 18e mag je rijden onder begeleiding van een coach. Wil jij ook meedoen? Bekijk dan snel Wat is 2toDrive of de Veelgestelde vragen voor meer info. Nog niet helemaal overtuigd? Lees dan alle voordelen via Waarom meedoen en praat mee in de social feed. Meteen aanmelden voor 2toDrive? Vraag dan direct een begeleiderspas aan!

 

Vermelding op de site en social media

Als jij je praktijkexamen hebt gehaald en je vindt het leuk dan maken we een mooie foto die dan wordt toegevoegd aan het fotoboek en er komt een leuk bericht op zowel Twitter als Facebook zodat iedereen in Beetgumermolen kan zien dat jij je rijbewijs hebt gehaald. Je naam wordt ook toegevoegd aan de lijst met geslaagde leerlingen (dit is natuurlijk je eigen keuze en niet verplicht).

Kijk rustig verder op de site, mocht je toch nog met vragen zitten dan kun je altijd even bellen, mailen of kom gerust langs, welkom.

 

Tags, Autorijles, Rijles, Rijbewijs, Ris, Rijschool, Autorijschool, Kwaliteit, Ervaring, 2todrive, Twitter, Facebook, Begeleiderspas, Lesauto, Hoog Slagingspercentage, Rijopleiding in stappen, Friesland, Praktijkles, Theorie, Praktijk, Veilig, CBR, Praktijkexamen, Examen, Beetgumermolen.

 

Eric van der Veen, cbr, Itheorie, rijschool, faalangst, faalangstexamen, ris, ttt, verkeersveiligheid, infrastructuur en milieu, maximumsnelheid, verkeersbord, alcohol, verkeer, onlinetheorie, online-theorie, rijsimulator, autorijles, infrastructuur, slagingspercentage, rijles, lesauto, rijinstructeur, leerling, theorie-examen, theorie-opleiding, opleiding, begeleid rijden, prettig, plezier, praktijkexamen, ford kuga, navigatiesysteem, tomtom, verkeersregels, verkeerstekens, praktijk, verkeerskennis, politie, verkeersboete, zebrapad, examenlocatie, examinator, praktijkbegeleiding, automobilist, facebook, Twitter, Hyves, herexamen, rijexamen, auto, rijschool, autorijschool, verkeersschool, Vec-drachten, verkeerschool, verkeerscentrum, verkeer, leeuwarden, friesland, hurdegarijp, stiens, dokkum, franeker, cbr, opleiding, opleidingen, lessen, les, theorie, theorieles, goedkoop, rijbewijs, theoriecertificaat, ris, vec, aanhanger, e achter b, rijbewijs, categorie B, categorie BE, rijlessen, rijles, autorijles, praktijk, stappen, spoedopleiding, aanhangwagen, opfriscursus, rijexamen, autorijlessen, theorieboeken, risopleiding, studenten, slipcursus, vragen, defensief rijden, verkeer, aanhangwagenrijbewijs, aanhanger, aanhangerrijbewijs, goedkoop rijbewijs, goedkoop rijles, spoedopleiding, spoedcursus, CBR Examen, theorie-examen, Achlum, Allingawier, Anjum, Eanjum, Arum, Ballum, Bartlehiem, Beetgum, Bitgum, Beetgumermolen, Bitgummole, Bergum, Burgum, Berlikum, Berltsum, Birdaard, Burdaard, Blija, Blije, Boelenslaan, Boelensloane, Boer, Boksum, Bolsward, Boalsert, Boornbergum, Boarnburgum, Bornwird, Boarnwert, Bozum, Boazum, Brantgum, Britsum, Britswerd, Britswert, Broeksterwoude, Broeksterwâld, Buitenpost, Bûtenpost, Buren, Burgwerd, Burchwert, Burum, Cornjum, Koarnjum, Damwoude, Damwâld, Deersum, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Doanjum, Drachten, Driesum, Driezum, Drogeham, Droegeham, Dronrijp, Dronryp, Ee, Ie, Eernewoude, Earnewâld, Eestrum, Jistrum, Engelum, Ingelum, Ferwerd, Ferwert, Finkum, Feinsum, Garijp, Garyp, Genum, Ginnum, Giekerk, Gytsjerk, Goutum, Grouw, Grou, Hallum, Hantum, Hardegarijp, Hurdegaryp, Harlingen, Harns, Hempens, Himpens, Hijlaard, Hilaard, Hijum, Hogebeintum, Hegebeintum, Hollum, Holwerd, Holwert, Janum, Jannum, Jellum, Jelsum, Kollum, Leeuwarden, Ljouwert, Lekkum, Mantgum, Marrum, Marssum, Menaldum, Menaam, Metslawier, Mitselwier, Minnertsga, Minnertsgea, Munein, Molenend, Nes, Nieuwebildtdijk, Nij Altoenae, Noardburgum, Noordbergum, Oensjerk, Oenkerk, Oosternijkerk, Easternijtsjerk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oude Biltzijl, Ouwe-Syl, Oude Leye, Oude Leije, Aldeleie, Paesens, Peazens, Quatrebras, Raard, Raerd, Reduzum, Reitsum, Rijptsjerk, Rijperkerk, Rinsumageest, Rinsumageast, Roodkerk, Readtsjerk, Sint Annaparochie, Sint-Anne, Sint Jacobiparochie, Sint-Jabik,Sneek,Snits, Stiens, Swichum, Teerns, Tearns. Tergracht, Tergrêft, Terherne, Ternaard, Tytsjerk, Tietjerk, Tzummarum, Tsjummearum, Veenwouden, Feanwâlden, Vrouwenparochie, Froubuurt, Wânswert, Warten, Wartena, Weidum, Warga, Wergea, Westhoek, Wirdum, Wurdum, Wyns, Wijns, Wytgaard, Zwaagwesteinde, De Westerein, Zwarte Haan, Ameland, It Amelân, Het Bildt, It Bilt, Bolsward, Boalsert, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dantumadiel, Dongeradeel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Frjentsjerteradiel, Harlingen, Harns, Leeuwarden, Ljouwert, Leeuwarderadeel, Ljouwerteradiel, Menaldumadeel, Menameradiel, Sneek, Snits, Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel