Welkom

Welkom bij autorijschool Eric van der Veen, DE rijschool voor Hallum, Stiens, Leeuwarden en de rest van Friesland.

Ervaar zelf hoe het is om te rijden bij een instructeur die veel ervaring heeft en op een goede en vooral leuke en efficiënte wijze les geeft, zodat jij op de meest plezierige manier vlot aan je rijbewijs komt.

Kijk snel op tarieven voor de aanbieding 2024!!

Tablet sept 2013 331

Wat ik jou bied is de juiste ervaring en kwaliteit voor een eerlijke prijs. Ik heb ervoor gekozen om via de meest moderne lesmethode te werken. Gestart in 2001 en in 2003 ben ik als 1 van de eerste rijscholen van Friesland door het CBR, RIS (rijopleiding in stappen) gecertificeerd als RIS-instructeur.

Mijn werkgebied is heel Friesland. Starten en eindigen met de lessen doe ik meestal bij het busstation in Leeuwarden zodat jij zoveel mogelijk tijd doorbrengt in het examengebied.

Wat kan je bij mij verwachten:

 • Een hoog SLAGINGSPERCENTAGE.
 • Een goede prijs/kwaliteitverhouding.
 • Meer dan 23 jaar ervaring en HONDERDEN tevreden klanten.
 • Het streven dat 1 examen genoeg is, al lukt dat natuurlijk niet altijd.
 • Dat ik jaarlijks trainingen en bijscholingen volg om mijn kwaliteit hoog te houden en mee te gaan in de verbeteringen en ontwikkelingen van het lesgeven.
 • En natuurlijk veilig en met veel PLEZIER je rijbewijs halen!!!

10 praktijkles tips die jou flink geld kunnen besparen tijdens de praktijklessen!!

Social media

De rijschool verstrekt informatie over geslaagde leerlingen, slagingspercentage, nieuws en alle andere bijzonderheden via Facebook en Twitter. Word Twittervolger of like de Facebookpagina om van alle nieuws op de hoogte te blijven.

 

De Rijopleiding in Stappen is de lesmethode die wordt toegepast tijdens de praktijklessen.

De voordelen op een rijtje:

 • Fors hoger slagingspercentage.
 • Hoge kwaliteit van de rijopleiding.
 • Stap-voor-stap aanpak.
 • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer.
 • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart.

 

De praktijklessen volg je in een Volkswagen Tiguan 2.0 TDI met handige opties zoals;

 • Perfecte stoelverstelling voor zowel kleine als grote leerlingen en een goed overzicht door de hoogte van de auto.
 • Cruisecontrol voor zuiniger rijden.
 • Boordcomputer welke het brandstofverbruik, temperatuur enz. aangeeft.
 • Climatronic/airco zodat je scherp blijft bij tropische temperaturen.
 • Winterbanden voor de veiligheid in de wintermaanden.
 • DVD navigatiesysteem met achteruitrijcamera (navigatie is verplicht bij het CBR praktijkexamen).
 • Parkeersensoren zowel voor als achter.
 • In jouw lesauto wordt niet gerookt.

 

Rijbewijs voor je 18 jaar bent  2todrive

 

Vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen Door 2toDrive kun jij nu al vanaf 16,5 jaar starten met het volgen van rijlessen. Vanaf je 17e mag je het praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs B. Tot je 18e mag je rijden onder begeleiding van een coach. Wil jij ook meedoen? Bekijk dan snel  wat is 2toDrive of de veelgestelde vragen voor meer info. Nog niet helemaal overtuigd? Lees dan alle voordelen via waarom meedoen en praat mee in de social feed.
Meteen aanmelden voor 2toDrive? Vraag dan direct een begeleiderspas aan! Voor het aanmelden maak je gebruik van DigiD. De kosten voor de aanvraag van de pas bedragen €27,00.

 

Voor meer info over 2todrive of de begeleiderspas bel, mail of kom even langs.

 

Vermelding op de site en social media,

Als jij je praktijkexamen hebt gehaald en je vindt het leuk dan maken we een mooie foto en komt er een leuk bericht op zowel Twitter als Facebook zodat iedereen kan zien dat jij je rijbewijs hebt gehaald. .

 

Kijk rustig verder op de site. Mocht je toch nog met vragen zitten dan kun je altijd even bellen, mailen of kom gerust langs.

Passie voor kwaliteit. Autorijschool Eric van der Veen Hallum. Honderden tevreden klanten gingen JOU voor. Kom jij ook? WELKOM! 

 

 

Eric van der Veen, cbr, Itheorie, rijschool, faalangst, faalangstexamen, ris, ttt, verkeersveiligheid, infrastructuur en milieu, maximumsnelheid, verkeersbord, alcohol, verkeer, onlinetheorie, online-theorie, rijsimulator, autorijles, infrastructuur, slagingspercentage, rijles, lesauto, rijinstructeur, leerling, theorie-examen, theorie-opleiding, opleiding, begeleid rijden, prettig, plezier, praktijkexamen, ford kuga, navigatiesysteem, tomtom, verkeersregels, verkeerstekens, praktijk, verkeerskennis, politie, verkeersboete, zebrapad, examenlocatie, examinator, praktijkbegeleiding, automobilist, facebook, Twitter, Hyves, herexamen, rijexamen, auto, rijschool, autorijschool, verkeersschool, Vec-drachten, verkeerschool, verkeerscentrum, verkeer, leeuwarden, friesland, hurdegarijp, stiens, dokkum, franeker, cbr, opleiding, opleidingen, lessen, les, theorie, theorieles, goedkoop, rijbewijs, theoriecertificaat, ris, vec, aanhanger, e achter b, rijbewijs, categorie B, categorie BE, rijlessen, rijles, autorijles, praktijk, stappen, spoedopleiding, aanhangwagen, opfriscursus, rijexamen, autorijlessen, theorieboeken, risopleiding, studenten, slipcursus, vragen, defensief rijden, verkeer, aanhangwagenrijbewijs, aanhanger, aanhangerrijbewijs, goedkoop rijbewijs, goedkoop rijles, spoedopleiding, spoedcursus, CBR Examen, theorie-examen, Achlum, Allingawier, Anjum, Eanjum, Arum, Ballum, Bartlehiem, Beetgum, Bitgum, Beetgumermolen, Bitgummole, Bergum, Burgum, Berlikum, Berltsum, Birdaard, Burdaard, Blija, Blije, Boelenslaan, Boelensloane, Boer, Boksum, Bolsward, Boalsert, Boornbergum, Boarnburgum, Bornwird, Boarnwert, Bozum, Boazum, Brantgum, Britsum, Britswerd, Britswert, Broeksterwoude, Broeksterwâld, Buitenpost, Bûtenpost, Buren, Burgwerd, Burchwert, Burum, Cornjum, Koarnjum, Damwoude, Damwâld, Deersum, Dearsum, Deinum, Dokkum, Dongjum, Doanjum, Drachten, Driesum, Driezum, Drogeham, Droegeham, Dronrijp, Dronryp, Ee, Ie, Eernewoude, Earnewâld, Eestrum, Jistrum, Engelum, Ingelum, Ferwerd, Ferwert, Finkum, Feinsum, Garijp, Garyp, Genum, Ginnum, Giekerk, Gytsjerk, Goutum, Grouw, Grou, Hallum, Hantum, Hardegarijp, Hurdegaryp, Harlingen, Harns, Hempens, Himpens, Hijlaard, Hilaard, Hijum, Hogebeintum, Hegebeintum, Hollum, Holwerd, Holwert, Janum, Jannum, Jellum, Jelsum, Kollum, Leeuwarden, Ljouwert, Lekkum, Mantgum, Marrum, Marssum, Menaldum, Menaam, Metslawier, Mitselwier, Minnertsga, Minnertsgea, Munein, Molenend, Nes, Nieuwebildtdijk, Nij Altoenae, Noardburgum, Noordbergum, Oensjerk, Oenkerk, Oosternijkerk, Easternijtsjerk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oudebildtdijk, Aldebiltdyk, Oude Biltzijl, Ouwe-Syl, Oude Leye, Oude Leije, Aldeleie, Paesens, Peazens, Quatrebras, Raard, Raerd, Reduzum, Reitsum, Rijptsjerk, Rijperkerk, Rinsumageest, Rinsumageast, Roodkerk, Readtsjerk, Sint Annaparochie, Sint-Anne, Sint Jacobiparochie, Sint-Jabik,Sneek,Snits, Stiens, Swichum, Teerns, Tearns. Tergracht, Tergrêft, Terherne, Ternaard, Tytsjerk, Tietjerk, Tzummarum, Tsjummearum, Veenwouden, Feanwâlden, Vrouwenparochie, Froubuurt, Wânswert, Warten, Wartena, Weidum, Warga, Wergea, Westhoek, Wirdum, Wurdum, Wyns, Wijns, Wytgaard, Zwaagwesteinde, De Westerein, Zwarte Haan, Ameland, It Amelân, Het Bildt, It Bilt, Bolsward, Boalsert, Boarnsterhim, Dantumadeel, Dantumadiel, Dongeradeel, Dongeradiel, Ferwerderadiel, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Frjentsjerteradiel, Harlingen, Harns, Leeuwarden, Ljouwert, Leeuwarderadeel, Ljouwerteradiel, Menaldumadeel, Menameradiel, Sneek, Snits, Tytsjerksteradiel, Tietjerksteradeel